No429Elma梦甜美内衣写真套图42PElma梦秀人网

No429Elma梦甜美内衣写真套图42PElma梦秀人网

倘脉浮,表证尚在,或带呕者,知邪未全入腑,尤在半表里间,尚用小柴胡和之。暴寒温暑必有别方,直中传阴必有活法,今皆忘失而无征也。

胁满者,胁肋下气填胀满也,非腹中满。 表证未罢,因攻之,协热而利,心下硬,为表里俱病,桂枝人参汤。

汗下后虚热,又复下之,其人怫郁,复与之水,因而成哕。吐下后心中懊不眠者,栀子豉汤。

先渴后呕,则为水停,属赤茯苓汤。 在表者,羌活冲和汤。

原伤寒有《活人书》、《明理论》、《指掌图》、《伤寒论》。 若表解而里证具者,亦以法下之无惑。

阳毒用升麻汤,阴毒用甘桔汤加半夏、生姜。 亦有二焉,阴阳寒热在沉脉中分,无人知此,沉数有力,则为阳明之本,表证解而热入于里,恶寒头疼悉除,反觉怕热,欲揭衣被,扬手掷足,谵语狂妄,燥渴,或潮热自汗,五六日不大便,轻则大柴胡汤,重则三承气选用。

Leave a Reply